Ξυράφια / Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες).

  • - - 8212101000 80: Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται
  • - - 8212109000 80: Άλλα