Ενώσεις του λανθανίου, του πρασεοδυμίου, του νεοδυμίου ή του σαμαρίου.

  • - - - 2846901020 80: Ενώσεις του λανθανίου
  • - - - 2846901030 80: Ενώσεις του πρασεοδυμίου
  • - - - 2846901040 80: Ενώσεις του νεοδυμίου
  • - - - 2846901050 80: Ενώσεις του σαμαρίου