Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού.

  • - - 2825500020 80: Οξείδιο του χαλκού (I ή II) που περιέχει κατά βάρος 78 % ή περισσότερο χαλκό και όχι περισσότερο από 0,03 % χλωρίδιο
  • - - 2825500030 80: Οξείδιο του χαλκού (II) (CAS RN 1317-38-0), με μέγεθος σωματιδίων το πολύ 100 nm
  • - - 2825500080 80: Άλλα