Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου.

Čeština 4 Deutsch 26 English 2 Suomi 1

  • - - 3916200010 80: Που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - 3916200091 10: Άλλα
  • - - - 3916200091 80: Είδη με καθορισμένη μορφή από πολυβινυλοχλωρίδιο, του τύπου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φύλλων πασσαλόπηξης και επένδυσης, τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα πρόσθετα: - διοξείδιο του τιτανίου - πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) - ανθρακικό ασβέστιο - συνδετικά μέσα
  • - - - 3916200099 80: Άλλα