Για κατεψυγμένα προϊόντα / Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες τραπέζια και παρόμοια έπιπλα) για τη διατήρηση και την έκθεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους.

  • - - - - 8418501110 80: Που έχουν πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες (HFC)
  • - - - - 8418501190 80: Άλλα