Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά.

  • - - - 4104411100 10: Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - - 4104411100 80: Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα
  • - - - - 4104411900 80 (2/0) : Άλλα
  • - - - 4104415100 10: Άλλα
  • - - - - 4104415100 20: Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)
  • - - - - - 4104415100 80: Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m$2)
  • - - - - - 4104415900 80: Άλλα
  • - - - - 4104419000 80: Άλλα