Χυμοί από τροπικά φρούτα / Άλλοι.

Deutsch 1 Português 2

  • - - - - - - - - 2009899721 10: Χυμός φρούτων του πάθους και συμπύκνωμα χυμού φρούτων του πάθους, έστω και κατεψυγμένα: - με αξία Brix10 ή περισσότεροαλλά όχι περισσότερο από 13,7, - αξίας άνω των  30 € ανά 100 kgκαθαρού βάρους, - σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο 50 λίτρων ή άνω, και - χωρίς προσθήκη ζάχαρης για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
  • - - - - - - - - - 2009899721 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - - 2009899729 80: Άλλα
  • - - - - - - - - 2009899791 10: Άλλα
  • - - - - - - - - - 2009899791 80: Σε σκόνη
  • - - - - - - - - - 2009899799 80: Άλλα