Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους.

Français 1