Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.

 • - - 0404100200 10: Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές
 • - - - 0404100200 20: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο !x! 6,38)
 • - - - - 0404100200 30: Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404100200 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404100400 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404100600 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - 0404101200 10: Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404101200 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404101400 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404101600 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - 0404102600 10: Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο !x! 6,38)
 • - - - - 0404102600 20: Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404102600 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404102800 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404103200 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - 0404103400 10: Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404103400 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404103600 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404103800 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - 0404104800 10: Άλλα
 • - - - 0404104800 20: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο !x! 6,38)
 • - - - - 0404104800 30: Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404104800 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404105200 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404105400 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - 0404105600 10: Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404105600 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404105800 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404106200 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - 0404107200 10: Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο !x! 6,38)
 • - - - - 0404107200 20: Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404107200 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404107400 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404107600 80: Που υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - 0404107800 10: Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
 • - - - - - 0404107800 80: Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
 • - - - - - 0404108200 80: Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %
 • - - - - - 0404108400 80: Που υπερβαίνει το 27 %