Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους.