Άλλοι / Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους.

Čeština 1 Deutsch 6 English 1

  • - - - - 8483402910 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8483402950 10: Άλλα
  • - - - - - 8483402950 80: Σύστημα οδοντωτών τροχών με κυκλοειδείς οδοντώσεις και με: - ονομαστική ροπή στρέψης 50 Nm και άνω, το πολύ όμως 9 000 Nm, - τυπικό λόγο 1:50 και άνω, το πολύ όμως 1:475, - μέγιστη απώλεια κίνησης 1 arc minute, - απόδοση άνω του 80 % του είδους που χρησιμοποιείται σε βραχίονες ρομπότ
  • - - - - - 8483402960 80: Επικυκλικό σύστημα οδοντωτών τροχών, του είδους που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κίνησης σε εργαλειομηχανές χειρός, με: - ονομαστική ροπή τουλάχιστον 25 Nm, όχι όμως άνω των 70 Nm, - τυπικές σχέσεις τουλάχιστον 1:12,7, όχι όμως άνω του 1:64,3
  • - - - - - 8483402989 80: Άλλα