Τσιγάρα που περιέχουν καπνό / Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού.

  • - - 2402201000 80: Που περιέχουν γαρίφαλο
  • - - 2402209000 80: Άλλα