Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι.

  • - - - - 5212251011 10: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - - 5212251011 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5212251019 80: Άλλα
  • - - - - 5212251091 10: Άλλα
  • - - - - - 5212251091 80: Τυπωτά με το χέρι κατά τη μέθοδο "batik"
  • - - - - - 5212251099 80: Άλλα