Άλλα / Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί.

Hrvatski 2

  • - - - 0406108010 80: Τυρί για πίτσα, κατεψυγμένο, κομμένο σε τεμάχια βάρους όχι μεγαλύτερου του 1 g, σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου 5 kg και άνω, περιεκτικότητας σε νερό τουλάχιστον 52% κατά βάρος και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης τουλάχιστον 38%
  • - - - 0406108080 80: Άλλα