Κατώτερο των 3 mm / Από κράματα αργιλίου.

  • - - - - - 7606129210 80: Πλάκες που φέρουν ορισμένο αριθμό κατασκευής και προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - - 7606129260 80: Ταινία ή λεπτό φύλλο από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου: — κράμα σύμφωνο με τα πρότυπα 5182-H19 ή 5052-H19, — σε ρολά, — πάχους 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) και 0,20 mm (± 0,01 mm), — πλάτους 12,5 mm (± 0,3 mm), — με αντοχή σε εφελκυσμό 285 N/mm$2 και άνω και — με επιμήκυνση κατά τη θραύση τουλάχιστον 1 %
  • - - - - - 7606129290 80: Άλλα