Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών.

English 1

  • - - - 2921430020 80: 4-Αμινο-6-χλωροτολουενο-3-σουλφονικό οξύ (CAS RN 88-51-7)
  • - - - 2921430030 80: 3-Νιτρο-π-τολουιδίνη (CAS RN 119-32-4)
  • - - - 2921430040 80: 4-αμινοτολουενο-3-σουλφονικό οξύ (CAS RN 88-44-8)
  • - - - 2921430050 80: 4-Aμινοβενζοτριφθορίδιο (CAS RN 455-14-1)
  • - - - 2921430060 80: 3-Aμινοβενζοτριφθορίδιο (CAS RN 98-16-8)
  • - - - 2921430080 80: 6-Χλωρο-α,α,α-τριφθoρo-m-τολουιδίνη (CAS RN 121-50-6)
  • - - - 2921430090 80: Άλλα