Τιμόνια / Άλλα / Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713.

Čeština 1 Deutsch 1 Suomi 1 Français 3 Nederlands 2

  • - - - - 8714991010 80: Καταγωγής ή προέλευσης Κίνας : - σε ποσότητες κάτω των 300 μονάδων μηνιαίως ή που θα μεταφερθούν σε μέρος σε ποσότητες κάτω των 300 μονάδων μηνιαίως ή - που θα μεταφερθούν σε άλλον κάτοχο έγκρισης τελικής χρήσης ή μέρη που έχουν απαλλαγεί
  • - - - - 8714991090 80: Άλλα