Λευκοσίδηρος / Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm.

  • - - - - 7210122010 80: Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
  • - - - - 7210122090 80: Άλλα