Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm.

  • - - - 7219351000 80: Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
  • - - - 7219359000 80: Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο