Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών.

  • - - 2713901000 80: Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803
  • - - 2713909000 80: Άλλα