Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά.

  • - - 4011201000 80: Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121
  • - - 4011209000 80: Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121