Πενταφθοροαιθάνιο και 1,1,1-τριφθοροαιθάνιο.

  • - - - - - 2903392410 80: Πενταφθοροαιθάνιο|(CAS|RN|354-33-6)
  • - - - - - 2903392490 80: Άλλα