Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους.

  • - - - 8545110010 80: Ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές κάμινους, με φαινόμενη πυκνότητα 1.65 g/cm³ ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6.0 µΩ.m ή μικρότερη
  • - - - 8545110090 80: Άλλα