Ερμητικοί ή ημιερμητικοί / Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς.

  • - - - - 8414308110 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8414308150 10: Άλλα
  • - - - - - 8414308150 80: Ερμητικοί ή ημι-ερμητικοί ηλεκτροκίνητοι σπειροειδείς συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας, ονομαστικής ισχύος 0,5 kW και άνω, μέχρι όμως 10 kW, με όγκο εκτοπίσματος το πολύ 35 cm$3, του τύπου που χρησιμοποιείται σε ψυκτικά μηχανήματα
  • - - - - - 8414308160 80: Περιστροφικοί συμπιεστές κλειστού τύπου για λειτουργία με υδροφθοράνθρακες (HFC) ως ψυκτικά ρευστά:  - κινούμενοι από κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας, είτε "μονοφασικούς, εναλλασσόμενου ρεύματος με διακόπτη" (AC) ή "συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρα" (BLDC) - με μέγιστη ονομαστική ισχύ 1,5 kW  του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων με αντλία θερμότητας
  • - - - - - 8414308189 80: Άλλα