Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα.

Deutsch 2

  • - - 3214101000 80: Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι)
  • - - 3214109000 80: Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα