Άλλα / Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι.

Čeština 1 Deutsch 15 Français 1 Magyar 1 Italiano 1

  • - - - 8467990010 80: Μηχανικοί διακόπτες για τη σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με τα εξής χαρακτηριστικά: - τάση 14,4 V και άνω, αλλά το πολύ 42 V, - ένταση 10 A και άνω, αλλά το πολύ 42 A, προς χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων που υπάγονται στην κλάση αριθ. 8467
  • - - - 8467990090 80: Άλλα