'Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες.

Čeština 9 Polski 6

  • - - 9001200010 80: Υλικό αποτελούμενο από πολωτική μεμβράνη, έστω και σε ρόλους, το οποίο στηρίζεται στη μία ή και στις δυο πλευρές σε διαφανές υλικό, με ή χωρίς στρώμα κόλλας, και είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δυο πλευρές με αποσπώμενο φύλλο
  • - - 9001200020 80: Ελάσματα ανταυγαστικά, φύλλα ανακλαστικά ή πρισματόφυλλα, όχι τυπωμένα ανταυγαστικά ελάσματα, για χρήση οπτική, με ή χωρίς ιδιότητες πολωτή, κομμένα κατά τρόπο ειδικό
  • - - 9001200090 80: Άλλες