Ανθρακικό του βαρίου / Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου.

  • - - 2836600010 80: Aνθρακικό βάριο με περιεκτικότητα σε στρόντιο μεγαλύτερη από 0,07%, κατά βάρος, και περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,0015%, κατά βάρος, είτε σε σκόνη ή σε πιεσμένη κοκκώδη ή πυρωμένη μορφή
  • - - 2836600090 80: Άλλα