Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW.

  • - - - - 8501529010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8501529090 80: Άλλοι