Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα / Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m$2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m$2.

Čeština 7 Deutsch 1 Español 1 Français 2 Italiano 1 Nederlands 1 Português 1 Slovenčina 5

  • - - - - 5603121010 80: Υφάσματα μη υφασμένα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα: - με πάχος 200 µm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 280 µm και - βάρους 20 g/m$2 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 g/m$2
  • - - - - 5603121090 80: Άλλα