Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW.

  • - - - - 8411826010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411826090 80: Άλλοι