Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN.

  • - - - - 8411121010 80: Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - - 8411121020 80: Που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε αεροσκάφη που έχουν τύχει απαλλαγής από δασμούς ή έχουν κατασκευαστεί στην Κοινότητα
  • - - - - 8411121090 80: Άλλοι