Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l.

Čeština 1 Deutsch 3 Français 1 Nederlands 2

  • - - - 3923309010 80: Περιέκτης πολυαιθυλενίου για συμπιεσμένο υδρογόνο: - με προεξοχές από αλουμίνιο σε αμφότερα τα άκρα, - πλήρως ενσωματωμένος σε μανδύα ανθρακοϊνών εμποτισμένο με εποξειδική ρητίνη, - διαμέτρου 213 mm ή μεγαλύτερης, που όμως δεν υπερβαίνει τα 368 mm, - μήκους 860 mm ή μεγαλύτερου, που όμως δεν υπερβαίνει τα 1 260 mm, και - χωρητικότητας 18 λίτρων ή μεγαλύτερης, που όμως δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα
  • - - - 3923309090 80: Άλλα