Άλλοι / Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V.

  • - - - - 8539229010 80: Για φωτισμό, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος
  • - - - - 8539229090 80: Άλλοι