Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t.

Deutsch 1

  • - - - 8704231000 80: Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια (Ευρατόμ)
  • - - - 8704239100 10: Άλλα
  • - - - - 8704239100 80: Καινούργια
  • - - - - 8704239900 80: Μεταχειρισμένα