Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m$2.

Deutsch 20

  • - - - 5603941000 80: Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα
  • - - - 5603949000 80 (4/0) : Άλλα