Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 € ανά 100 kg καθαρού βάρους.

  • - - - - - 2009791111 10: Σε σκόνη
  • - - - - - - 2009791111 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
  • - - - - - - 2009791119 80: Άλλα
  • - - - - - 2009791191 10: Άλλα
  • - - - - - - 2009791191 80: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
  • - - - - - - 2009791199 80: Άλλα