Άλλα / Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου.

Deutsch 2

  • - - - - - 2836991730 80: Ανθρακικό βασικό ζιρκόνιο (IV) (CAS RN 57219-64-4 ή 37356-18-6)καθαρότητας κατά βάρος 96 % και άνω
  • - - - - - 2836991780 80: Άλλα