Άλλα / Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς.

Deutsch 1

  • - - - 5512991000 80: Τυπωτά
  • - - - 5512999000 80: Άλλα