Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

  • - - - 5515911000 80: Αλεύκαστα ή λευκασμένα
  • - - - 5515913000 80: Τυπωτά
  • - - - 5515919000 80: Άλλα