Άλλα σύμμεικτα / Αλεύκαστα / Άλλα υφάσματα από βαμβάκι.

  • - - - - 5212219010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - - 5212219090 80: Άλλα