Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα.

  • - - - 5007901010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5007901090 80: Άλλα