Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ).

Deutsch 2

  • - - - 5801220010 80: Υφασμένα σε χειροκίνητους αργαλειούς
  • - - - 5801220090 80: Άλλα