Από άλλες υφαντικές ύλες / Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη.

Deutsch 3

  • - - - 6111909011 10: Από τεχνητές ίνες
  • - - - - 6111909011 80: Γάντια
  • - - - - 6111909019 80: Άλλα
  • - - - 6111909090 80: Άλλα