Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος υψηλών επιδόσεων σε κόπωση.

* Το βασικό χαρακτηριστικό των υψηλών επιδόσεων σε κόπωση είναι η ικανότητα να υφίστανται επαναλαμβανόμενη τάση, χωρίς θραύση, και, ειδικότερα, η ικανότητα να ανθίστανται σε πάνω από 4,5 εκατ. κύκλους κόπωσης με τη χρήση λόγου τάσεων (ελάχιστο/μέγιστο) 0,2 και κλίμακας τάσεων που υπερβαίνει τα 150 MPa.

Ράβδοι χάλυβα μήκους 12 μέτρων και διαμέτρου…

Ράβδοι χάλυβα μήκους 12 μέτρων και διαμέτρου 10mm και 12mm, θερμής έλασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο αιτητής, που εισάγονται σε δεσμίδες.

Το είδος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου BS4449, GRADE 500B. Το είδος χρησιμοποιείται για οπλισμό σκυροδέματος.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος:
.

Εθνική λέξη κλειδί: ΧΑΛΥΒΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΕΛΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΡΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑΤΑ