Άλλα / Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό.

Deutsch 10 Français 3 Polski 1

  • - - - 4504908010 80: Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
  • - - - 4504908090 80: Άλλα