Άλλα κορεσμένα φθοριούχα / Άλλα.

  • - - - - - 2903392910 80: 1H-Υπερφθοροεξάνιο (CAS RN 355-37-3)
  • - - - - - 2903392990 80: Άλλα