Άλλα / Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

Dansk 2 Nederlands 1

 • - - - 0304891000 80 (0/1) : Ψαριών γλυκού νερού
 • - - - 0304892100 10: Άλλα
 • - - - - 0304892100 20: Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)
 • - - - - - 0304892100 80: Του είδους (Sebastes marinus)
 • - - - - - 0304892900 80 (2/0) : Άλλοι
 • - - - - 0304893000 80: Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0304 87 00
 • - - - - 0304894100 10: Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor)
 • - - - - - 0304894100 80: Του είδους (Scomber australasicus)
 • - - - - - 0304894900 80 (3/0) : Άλλων
 • - - - - 0304896000 80: Βατραχόψαρων (Lophius spp.)
 • - - - - 0304899000 80 (7/0) : Άλλων