Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους.

  • - - - 8607211000 80: Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους
  • - - - 8607219000 80: Άλλα