Άλλα / Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγκες.

Polski 1

  • - - - - 1604139010 80: Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα σε λάδι, κατεψυγμένα
  • - - - - 1604139091 10: Άλλα
  • - - - - - 1604139091 20: Σαρδελόρεγγες(Spratus spratus)
  • - - - - - - 1604139091 80: Σε ερμητικά κλεισμένα μεταλλικά κουτιά
  • - - - - - - 1604139092 80: Άλλες
  • - - - - - 1604139099 80: Άλλα